Luminaria publica 

 

Son unidades autónomas que permiten brindar de forma práctica iluminación pública o exterior.